เลือกภาษา : ไทย | Eng
 "นาเครส" ร่วมกับ AIS ขยายช่องสัญญานเคลือข่าย โทรคมนาคม 3G  ยุคปัจจุบัน คือยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน สิ่งที่เติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว


คือ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต ปัจจัยสำคัญที่ตามมานั่น

ก็คือความเร็วของสัญญาณ โดยที่ระบบสัญญาณใหม่ที่ได้เข้ามาแทนที่สัญญาณเดิม (2G)


ได้แก่สัญญาณ 3G


  “นาเครส” ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท ที่ได้รับเหมาสัญญาของ AIS ให้ทำการสำรวจ

ความพร้อมของจุดเชื่อมต่อสัญญาณ 2G เดิม และทำการติดตั้งระบบสัญญาณ 3G ใหม่


เพื่อเพิ่มความถี่ในการส่งสัญญาณ ให้ผู้ใช้งาน ได้ใช้ เครือข่ายของสัญญาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ทาง “นาเครส” ยังได้จัดทำ ตู้สัญญาณ (Rack Server) และอุปกรณ์ภายในทั้งมาตรฐาน


และออกแบบพิเศษ เพื่อความเหมาะสม สะดวกมากยิ่งขึ้นในการติดตั้ง ทำให้ทุกการเชื่อมต่อไม่มีสะดุด


เพื่อผู้ใช้จะได้มั่นใจกับคำกล่าวที่ว่า “ชีวิตในแบบคุณ” 

ทีมงาน นาเครส
 

Intail - Crews - Beyond Solution - Job Index - Meet Nacres