เลือกภาษา : ไทย | Eng
 "นาเครส" ตอบสนองนโยบาย แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ระดับมหภาค


  “นาเครส” เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แบบบูรณาการ

การ เพื่อสนองนโยบาย ระดับมหภาค เพิ่มมูลค่าในตัวสินค้า ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการเกษตร

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล "ไม่ต้องกลัวเมื่อผลผลิตล้นตลาด ทำให้ราคาถูก"

"ไม่ต้องรอการประกันราคาแล้วโดนโกง" "ไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลาง กดราคา"

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้มอบความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีการแปรรูป กับ “นาเครส”

ในการสร้าง “เครื่อง ระเหย – อบแห้ง แบบสุญญากาศ”  ให้ใช้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร/ คณะเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และความเข้มแข็งของเกษตรชุมชน

  สำหรับ “นาเครส” เองนั้น ได้ให้ความสำคัญของการเติบโตผลิตผลทางการเกษตร

เพราะปัจจุบัน เกษตรแปรรูป ยังคงใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม ทำให้เกิดทัศนะคติที่ว่า

“การแปรรูป คือการทำให้มูลค่าลดลง หรือภาวะจำยอม เมื่อสินค้าตามฤดูกาลล้นตลาด”


ทั้งที่ความจริงแล้ว การแปรรูปที่ถูกวิธี และถูกเทคโนโลยี สามารถเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าเอง

ได้อเนกอนันต์ ในปัจจุบันการจำหน่าย ผลผลิตสด ทั้งใน และต่างประเทศ ถูกกดราคา จำกัดปริมาณ

และคัดคุณภาพสูงเกินความเป็นจริงอยู่มาก หากมีเทคโนโลยี ที่สามารถควบคุม ให้สภาพสินค้าแปรรูป

ใหม่ สด ทั้งสี กลิ่น รสชาด ด้วยต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถคืนทุนเร็ว เช่นนี้ การแปรรูป

จึงไม่ได้เป็นเรื่องพัฒนาศักยภาพการเกษตรที่ไกลตัวอีกต่อไป

กลุ่มเครื่องจักรแปรรูปผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีจาก “นาเครส” ได้แก่

 

- “เครื่องอบแห้งสุญญากาศ”

- “เครื่องระเหยสุญญากาศ”

-“เครื่องอบแห้งด้วยเครื่องไมโครเวฟ สุญญากาศ”

- “เครื่องอบแห้งด้วยลมร้อน”

-“เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์”

-“เครื่องทำความเย็นให้สารสกัดเข้มข้น”

-“เครื่องระเหยด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนความร้อน แยกตามลักษณะของสินค้า” 

ทีมงาน นาเครส
 

Intail - Crews - Beyond Solution - Job Index - Meet Nacres