เลือกภาษา : ไทย | Eng
 "นาเครส" สามารถแก้ปัญหา ออกแบบ และติดตั้งสายพานพาลง สำหรับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัดหตุ


ผล


ที่


ต้อง


เลือก


"นาเครส"


เกิดจากลูกค้ามีความจำเป็นที่ต้องพากระสอบบรรจุภัณฑ์ลงจากที่สูงราว 4.5 เมตร แต่มีพื้นที่จำกัด


จากการทที่ลูกค้าไม่สามารถใช้สายพานทำมุมเอียงปกติพากระสอบลงได้ เนื่องจาก


มุมเอียงปกติสายพานจะกินพื้นที่ในแนวยาวไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ทำให้


ทำการออกแบบในพื้นที่แคบและจำกัด ทาง "นาเครส"


วิธีการออกแบบ Free Roller แบบซิกแซก และใช้การจำลองสถานการณ์จริงในการทดสอบ ทำให้


ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในการแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้กับโรงงานลูกค้า
  เนื่องจาก “นาเครส” เห็นว่า งานวิศวกรรม กับงานแก้ปัญหานั้น คืองานที่มาควบคู่กัน ดังนั้น


เมื่อทางเรารับงาน เราถือว่าการแก้ปัญหา หรือแนะนำสิ่งที่เหมาะสมให้กับลูกค้า เป็นความรับผิด


ชอบของเรา เราไม่เคยสร้างเครื่องจักรแทนคน แต่เราศึกษาธรรมชาติของงานลูกค้า และออกแบบ


เครื่องจักรให้ตรงตามนั้น นั่นคือการสร้างเครื่องที่เข้าใกล้อุดมคติ และยั่งยืน

 

 

ทีมงาน นาเครส
 

Intail - Crews - Beyond Solution - Job Index - Meet Nacres