เลือกภาษา : ไทย | Eng
 "นาเครส" ร่วมแสดงความยินดี เฉลิมฉลอง งานเปิดประเทศ สาธารณรัฐซูดานใต้


  สาธารณรัฐซูดานใต้ คือประเทศน้องใหม่ในดินแดนกาฬทวีป โดยแยกตัวมาจาก


ประเทศซูดาน มีการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย มีเนื้อที่  619,745 ตร.กม. ประชากร

8,260,490 คน ใหญ่เป็นอันดับที่ 45 ของโลก มีทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไนล์

ไหลผ่าน นับว่าเป็นไข่มุก ดวงใหม่ ของทวีปอาฟริกาเลยทีเดียว

  ทางนาเครส ได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจ ให้เป็นบริษัท ควบคุมงาน และจัดหางาน

ก่อสร้างน้ำพุ เต้นระบำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เมตร ปลายยอดน้ำพุสูงสุด 15 เมตร


ใช้เทคโนโลยี ผสมสี แบบ R G B และโปรแกรมด้วยระบบสุ่ม ทำให้รูปแบบของน้ำพุเต้นระบำ


สามารถสร้างสรรได้ หลายหมื่นรูปแบบ โดยไม่ซ้ำกัน โดยน้ำพุเต้นระบำแห่งนี้ สร้างสีสัน ให้กับงาน


เฉลิมฉลอง เปิดประเทศ สาธารณรัฐ ซูดานใต้ อย่างมีชีวิตชีวา


  อนึ่ง น้ำพุเต้นระบำ ตั้งอยู่ที่ วงเวียนจัตุรัส เมืองจูบา สาธารณรัฐซูดานใต้ หากท่านใด

ได้มีโอกาสผ่านไป สามารถแวะชมได้ทุกวันครับ
 

ทีมงาน นาเครส
 

Intail - Crews - Beyond Solution - Job Index - Meet Nacres