Pet clinic

More Website Templates @ TemplateMonster.com. July 23, 2012!

งานออกแบบเครื่องจักร

ในการออกแบบเครื่องจักร จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และกระบวนการทำงาน

เพื่อออกแบบเครื่องจักรที่สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ โดยทาง นาเครส ใช้โปรแกรม3มิติในการออกแบบเครื่องจักร และใช้ Finite Element คำนวณความแข็งแรงของโครงสร้างบวกกับประสบการณ์ความชำนาญ จึงทำให้เครื่องจักรของ นาเครส ตรงตามความต้องการและได้มาตรฐาน

สร้างเครื่องจักรตรงตามความต้องการ

เราสามารถออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ อัตราการผลิต กระบวนการผลิต หรือกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ทำให้ลูกค้าได้รับเครื่องจักรที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ

ให้คำปรึกษา

เรามีความเชียวชาญในงานด้านการจัดการ งานระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และก่อสร้าง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันทางการตลาด และให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง ออกแบบ แก้ไข ปรับปรุง รวมถึงให้คำปรึกษา อย่างครบวงจร เพราะเรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

บริการ

ภายใต้คอนเซ็ปต์ของการสร้าง “Simply The Best” นาเครสจึงพยายามที่จะสร้างเครื่องจักรให้มีความง่าย ง่ายต่อการใช้งานและดูแล

เพราะฉะนั้นคำว่าserviceหรือการบริการ คำๆนี้นาเครสให้ความสำคัญและมีมุมมองที่แตกต่างโดยให้คำนิยามว่า เรารับผิดชอบและประกันในตัวสินค้า ทีมบริการเรามีหน้าที่หลักในการติดตั้ง หลังจากนั้นคือการแนะนำและให้คำปรึกษา เพราะหัวใจในการสร้างเครื่องจักรคือการสร้างให้ง่ายและดูแลง่ายไม่ซับซ้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจึงน้อย การบริการหลังการขายโดยมากจึงเป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำ แทนที่จะเข้าไปซ่อมเครื่องจักรให้ลูกค้า

Who Nacres be:

We are specialize engineering company, experienced in over 150 master pieces of ptoject, engineering desing, consultation and solution management.

We are capable of problem analysis. We try to understand the natural of your regular system and offer you simply solution. Moreover, we aim to make your precious work to be accomplished right on-time.

CREWS: