Nacres

More Website Templates @ TemplateMonster.com. July 23, 2012!

งานออกแบบเครื่องจักร

ในการออกแบบเครื่องจักร จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และกระบวนการทำงาน

เพื่อออกแบบเครื่องจักรที่สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ โดยทาง นาเครส ใช้โปรแกรม3มิติในการออกแบบเครื่องจักร และใช้ Finite Element คำนวณความแข็งแรงของโครงสร้างบวกกับประสบการณ์ความชำนาญ จึงทำให้เครื่องจักรของ นาเครส ตรงตามความต้องการและได้มาตรฐาน

สร้างเครื่องจักรตรงตามความต้องการ

เราสามารถออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ อัตราการผลิต กระบวนการผลิต หรือกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ทำให้ลูกค้าได้รับเครื่องจักรที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ

ให้คำปรึกษา

เรามีความเชียวชาญในงานด้านการจัดการ งานระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และก่อสร้าง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันทางการตลาด และให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง ออกแบบ แก้ไข ปรับปรุง รวมถึงให้คำปรึกษา อย่างครบวงจร เพราะเรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

บริการ

ภายใต้คอนเซ็ปต์ของการสร้าง “Simply The Best” นาเครสจึงพยายามที่จะสร้างเครื่องจักรให้มีความง่าย ง่ายต่อการใช้งานและดูแล

เพราะฉะนั้นคำว่าserviceหรือการบริการ คำๆนี้นาเครสให้ความสำคัญและมีมุมมองที่แตกต่างโดยให้คำนิยามว่า เรารับผิดชอบและประกันในตัวสินค้า ทีมบริการเรามีหน้าที่หลักในการติดตั้ง หลังจากนั้นคือการแนะนำและให้คำปรึกษา เพราะหัวใจในการสร้างเครื่องจักรคือการสร้างให้ง่ายและดูแลง่ายไม่ซับซ้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจึงน้อย การบริการหลังการขายโดยมากจึงเป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำ แทนที่จะเข้าไปซ่อมเครื่องจักรให้ลูกค้า

บทความใหม่

Innovation:

ใช้หลักการธรรมชาติควมคุบ ในการออกแบบเครื่องจักร

ก่อนเราผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า เราจะศึกษาปัจจัยการผลิตและออกแบบให้เข้ากับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เจึงมั่นใจได้ว่าครื่องจักรนั้นๆ สร้างมาเพื่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าโดยเฉพาะ

welcome to Nacres!

นโยบายการออกแบบเครื่องจักรของเราคือ "มองปัจจัยในการผลิต และคุณสมบัติของสินค้า Product Characteristic ทุกอย่างกลับไปเป็นธรรมชาติ"
เพราะในปัจจุบันหลายๆอุตสาหกรรม เมื่อเกิดทีหลังมักลอกเลียนอุตสาหกรรมที่เกิดก่อน โดยไม่ได้มองว่า สินค้าใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่ ไม่ใช่ตัวเดิม ซึ่งต้องวิเคราะห์ และเข้าใจในธรรมชาติของสินค้านั้นๆ เมื่อทำการผลิตสินค้าจึงต้องใช้ตัวแปรใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และเข้าใจว่าสินค้าต้องการอะไรตามธรรมชาติของมัน จึงจะสร้างเครื่องจักรที่รองรับสินค้านั้นจริงๆ
Na.
Natural
We solve and analyze the problem basically on simply of natural.
Re.
Revolution
We are fascinated in differentiate,creative and cope the process way out of the box, based on engineering theories.
C.
Cosmo
We are capable figure problems out all over the engineering application entire.
S.
Singularity
We combine engineering, science, econnomical analysis and operational management to the best solution by specialize singularities.