Pet clinic

More Website Templates @ TemplateMonster.com. July 23, 2012!

งานออกแบบเครื่องจักร

ในการออกแบบเครื่องจักร จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และกระบวนการทำงาน

เพื่อออกแบบเครื่องจักรที่สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ โดยทาง นาเครส ใช้โปรแกรม3มิติในการออกแบบเครื่องจักร และใช้ Finite Element คำนวณความแข็งแรงของโครงสร้างบวกกับประสบการณ์ความชำนาญ จึงทำให้เครื่องจักรของ นาเครส ตรงตามความต้องการและได้มาตรฐาน

สร้างเครื่องจักรตรงตามความต้องการ

เราสามารถออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ อัตราการผลิต กระบวนการผลิต หรือกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ทำให้ลูกค้าได้รับเครื่องจักรที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ

ให้คำปรึกษา

เรามีความเชียวชาญในงานด้านการจัดการ งานระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และก่อสร้าง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันทางการตลาด และให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง ออกแบบ แก้ไข ปรับปรุง รวมถึงให้คำปรึกษา อย่างครบวงจร เพราะเรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

บริการ

ภายใต้คอนเซ็ปต์ของการสร้าง "Simply The Best" นาเครสจึงพยายามที่จะสร้างเครื่องจักรให้มีความง่าย ง่ายต่อการใช้งานและดูแล

เพราะฉะนั้นคำว่าserviceหรือการบริการ คำๆนี้นาเครสให้ความสำคัญและมีมุมมองที่แตกต่างโดยให้คำนิยามว่า เรารับผิดชอบและประกันในตัวสินค้า ทีมบริการเรามีหน้าที่หลักในการติดตั้ง หลังจากนั้นคือการแนะนำและให้คำปรึกษา เพราะหัวใจในการสร้างเครื่องจักรคือการสร้างให้ง่ายและดูแลง่ายไม่ซับซ้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจึงน้อย การบริการหลังการขายโดยมากจึงเป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำ แทนที่จะเข้าไปซ่อมเครื่องจักรให้ลูกค้า

Job Index: