Pet clinic

More Website Templates @ TemplateMonster.com. July 23, 2012!

งานออกแบบเครื่องจักร

ในการออกแบบเครื่องจักร จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และกระบวนการทำงาน

เพื่อออกแบบเครื่องจักรที่สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ โดยทาง นาเครส ใช้โปรแกรม3มิติในการออกแบบเครื่องจักร และใช้ Finite Element คำนวณความแข็งแรงของโครงสร้างบวกกับประสบการณ์ความชำนาญ จึงทำให้เครื่องจักรของ นาเครส ตรงตามความต้องการและได้มาตรฐาน

สร้างเครื่องจักรตรงตามความต้องการ

เราสามารถออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ อัตราการผลิต กระบวนการผลิต หรือกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ทำให้ลูกค้าได้รับเครื่องจักรที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ

ให้คำปรึกษา

เรามีความเชียวชาญในงานด้านการจัดการ งานระบบเครื่องกล ไฟฟ้า และก่อสร้าง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันทางการตลาด และให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง ออกแบบ แก้ไข ปรับปรุง รวมถึงให้คำปรึกษา อย่างครบวงจร เพราะเรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

บริการ

ภายใต้คอนเซ็ปต์ของการสร้าง “Simply The Best” นาเครสจึงพยายามที่จะสร้างเครื่องจักรให้มีความง่าย ง่ายต่อการใช้งานและดูแล

เพราะฉะนั้นคำว่าserviceหรือการบริการ คำๆนี้นาเครสให้ความสำคัญและมีมุมมองที่แตกต่างโดยให้คำนิยามว่า เรารับผิดชอบและประกันในตัวสินค้า ทีมบริการเรามีหน้าที่หลักในการติดตั้ง หลังจากนั้นคือการแนะนำและให้คำปรึกษา เพราะหัวใจในการสร้างเครื่องจักรคือการสร้างให้ง่ายและดูแลง่ายไม่ซับซ้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจึงน้อย การบริการหลังการขายโดยมากจึงเป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำ แทนที่จะเข้าไปซ่อมเครื่องจักรให้ลูกค้า

Beyond Solution:

Conveyor

ในปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องขนถ่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า เป็นจำนวนมาก

เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต หรือสอดคล้องกับอัตราการผลิต ดังนั้นระบบการขนถ่ายจึงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวงการอุตสาหกรรม เราจึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ ระบบการขนถ่ายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานสายพาน ลูกกลิ้ง โซ่ ฯลฯ ที่ใช้ในการขนถ่ายหรือลำเลียงสำหรับงานทุกประเภท

Food Preservation Machine

ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องจักรช่วยในเรื่องของการผลิต

เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการผลิต หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้นแล้วในการออกแบบเครื่องจักรที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิต จำเป็นที่จะต้องศึกษาและทดลองเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ จึงสามารถทำการสร้างเครื่องจักรได้ นาเครสใช้หลักการและความรู้ทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า

Customized Machinery & Fabrication

ในปัจจุบันเครื่องจักรมาตรฐานในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ถูกออกแบบระบบการทำงานมาให้กว้างและคลอบคลุม

เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตที่หลากหลาย โดยทั่วไปโรงงานผลิตต้องปรับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตให้ตรงกับเครื่องจักรมาตรฐานนั้น แต่นาเครสได้ใช้วิธีศึกษาธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ เพื่อออกแบบเครื่องจักรให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของลูกค้า โดยทำการทดลองและสร้างเครื่องจักรต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อมาทำการทดลองจนกว่าจะได้ผลที่ดีที่สุด จึงทำการสร้างเครื่องจักรให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับเครื่องจักรเพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตจากสินค้าตัวเองจริงๆ

Electrical Wiring & Control

ปัจจุบันไฟฟ้าได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอุตสาหกรรม

ทีมงานของนาเครสมีผู้เชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธรรมชาติของงานไม่ว่าจะระบบไฟฟ้ากำลังขนาดเล็กจนไปถึงระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่งานไฟฟ้าควบคุมตั้งแต่วงจรง่ายรีเลย์ง่ายๆไปจนถึงการใช้ PLC (Programmable Logic Controller) ตั้งแต่ระบบเล็กๆที่ไม่จำเป็นต้องมีการแสดงผลที่ซับซ้อนไปจนถึงระบบขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้ Touch Screen ในการแสดงผลซึ่งยังรวมถึงระบบสกาดา (Supervisory Control And Data Acquisition; SCADA) ที่เป็นระบบขนาดใหญ่และมีความจำเป็นต้องใช้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์นอกจากนี้ตู้ควบคุมของนาเครสยังเป็นตู้ไฟฟ้าสเตนเลสที่ออกแบบและสร้างขึ้นเองตามความเหมาะสมของงานทำให้ได้ตู้ไฟฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแต่เข้าถึงและใช้งานได้ง่ายอีกด้วย

Consultation & Design

งานที่นาเครสเชี่ยวชาญอีกแขนงหนึ่งคือการควบคุมงาน ให้คำปรึกษาดูแลงานจนจบ รวมไปถึงงานออกแบบ

โดยที่งานออกแบบนั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของกระบวนการทำงาน หากแบบมีข้อผิดพลาดหรือต้องแก้ไขการควบคุมงานจึงตามมา สำหรับนาเครสให้บริการทางด้านออกแบบงานเครื่องจักร โครงสร้าง ระบบท่อ ระบบทำความเย็น ทั้งยังเป็นผู้ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสำเร็จ(Turn Key Project) ทั้งในไทยและต่างประเทศ

Application Device

Machine Maker หรือSystem Indicator คือสรรพนามหรือคำเรียกแทนเมื่อมีคนถามว่านาเครสทำอะไรหรือคือใคร

เราถนัดในการสร้างเครื่องจักรและแก้ปัญหาด้วยเหตุนี้เราจึงรู้และเข้าใจธรรมชาติในตัวสินค้าเมื่อลูกค้าต้องการอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่มีการดัดแปลง เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางเครื่องกล ,อุปกรณ์ทางไฟฟ้า ทั้งอุปกรณ์มาตรฐาน และดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับเครื่องจักรหรือความต้องการของลูกค้า